plošiny na prenájom
Spoločnosť ELTRO s.r.o. je na slovenskom trhu už od roku 1992. V kalendárnom roku 2017 sme sa pretransformovali na s.r.o.
Prenájom plošín Košice
Naša spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora č. vložky: 12714
plošina eltro
+421 907 202 251, +421 907 916 206, IČO: 50 842 862, Košice – Bohdanovce 262, 04416

100% Spokojnosť našich zákazníkov

486 Najneprístupnejšie miesta

Všetky výškové práce do 19m

Pohon 4x4 u všetkých plošín

PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNÝCH PLOŠÍN KOŠICE A PREŠOV – VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ


KOŠE NA PLOŠINÁCH SÚ NATÁČACIE DO VŠETKÝCH STRÁN S UHLOM DO 80°, ČO UMOŽŇUJE PRÁCU V RÔZNYCH POLOHÁCH PRIAMO VO VÝŠKACH S NASTAVENÍM SKLONU ZO ZEME OBSLUHOU PLOŠINY, ALEBO PRIAMO Z KOŠA.Plošiny Košice
 • prenájom vysokozdvižných plošín do 18m Košice a Prešov
 • opravy a rekonštrukcie elektrických sietí v nespevnených podmienkach
 • osvetľovanie pri natáčaní filmov a reklamných spotov pre rôzne spoločnosti
 • dodanie a výmeny katódovej ochrany
 • všetky druhy opráv na verejnom osvetlení
 • realizovanie nových inžinierskych sietí
 • reklamné billboardy, bigboardy, svetelné reklamy
 • osadzovanie bezpečnostných kamier
 • bleskozvody vrátane montáže
 • skladanie pracovných hál a ich konštrukcií

K PRÁCI VYUŽÍVAME NAJVIAC TELESKOPICKÉ PLOŠINY, KTORÉ DOKÁŽU UMIESTNIŤ KÔŠ AJ DO TÝCH NAJNEPRÍSTUPNEJŠÍCH MIEST. Plošiny Košice
 • prenájom plošín Košice
 • montovanie dopravného značenia
 • výškové orezávanie stromov
 • pri stavbách výškové práce s pracovnými plošinami
 • čistenie žľabov a ťažko dostupných miest
 • maliarske opravy mostov, stožiarov a potrubí
 • umiestňovanie slnečných a snehových zábran, vianočné výzdoby
 • práce na telekomunikačných vedeniach
 • práce vo výškach po dohode s objednávateľom
 • rekonštrukcie vonkajších fasád
 • prenájom plošín (pracovných obmedzene)
 • zdvíhacie práce do určitej hmotnosti
 • rôzne opravy vysokého napätia v nespevnených podmienkach

TIETO PLOŠINY MAJÚ IZOLOVANÉ KOŠE OD NAPÄTIA, ČO UMOŽŇUJE ELEKTRICKÉ OPRAVY A VÝMENY ČASTÍ BEZ PRERUŠENIA A ODSTÁVKY ENERGIE.