Opravy elektrických sietí, meranie a regulácia


  • kontrola elektrického vedenia
  • výmeny frekvenčných meničov
  • meranie elektrickej energie
  • regulácia elektrickej energie
  • rôzne opravy a výmeny nefunkčných častí
  • výmeny a dodanie katódovej ochrany