• +421907202251
  • eltro@eltro.sk

Opravy a rekonštrukcie

prenájom plošín eltro

Opravy a rekonštrukcie

Meranie a regulácia sietí. Rôzne opravy a výmeny nefunkčných častí. Kontrola elektrického vedenia. Frekvenčné meniče od spoločnosti ABB.

ELTRO s.r.o.