• +421907202251
  • eltro@eltro.sk

Opravy

plošiny Košice

Opravy

Opravy elektrických sietí, meranie a regulácia

  • kontrola elektrického vedenia
  • výmeny frekvenčných meničov
  • meranie elektrickej energie
  • regulácia elektrickej energie
  • rôzne opravy a výmeny nefunkčných častí
  • výmeny a dodanie katódovej ochrany