• +421907202251
  • eltro@eltro.sk

ALL

Featured portfolio project

Most popular of our works.

Skladanie pracovných hál a ich konštrukcií

Skladanie hál

Skladanie pracovných hál a ich konštrukcií.

rekonštrukcia dopravného značenia Košice

Montáž dopravného značenia

Montáže a výmeny dopravného značenia

Osvetlenie Eltro

Verejné osvetlenie

Všetky druhy opráv na verejnom a pouličnom osvetlení. Dodanie, výmena, montáž.

Plošiny košice

Orezávanie stromov

Orezávanie stromov a mestskej zelene. Úprava pozemkov pri developerských projektoch.